Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KAARTJES VOOR ACTIVITEITEN, GEORGANISEERD DOOR de STICHTING ZWEM4DAAGSE APELDOORN, STATUTAIR GEVESTIGD TE APELDOORN, (KvK-nummer: 5459086 , VERDER TE NOEMEN ‘ DE APELDOORNSE ZWEM4DAAGSE’.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle toegangstickets  (hierna ‘zwemkaarten’ genoemd) voor de Apeldoornse  Zwem4daagse. Door verkrijging en/of gebruik van een ticket en/of betreding van de locatie van het evenement gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze voorwaarden.

1.2 De locatie waar de Zwem4daagse wordt gehouden kan huisregels hanteren, die op www.zwem4daagseapeldoorn.nl te vinden zijn. De koper verklaart zich door het verkrijgen van de zwemkaart ook op voorhand met die huisregels akkoord.

2. Kaartverkoop

2.1 De overeenkomst tussen de organisatie en de koper van een zwemkaart komt tot stand nadat de koper een boeking voor één of meer zwemkaarten heeft geplaatst. Een boeking is voor de koper onherroepelijk. Het is voor de koper niet mogelijk om ten aanzien van een stand gekomen overeenkomsten wijzigingen aan te brengen. De organisatie verschaft de zwemkaarten voor het betreffende evenement.

2.2 Het is de bezoeker niet toegestaan om de zwemkaarten op enige wijze te verkopen of te verstrekken aan derden of in commerciële uitingen te verwijzen naar de zwemkaarten.

3. Toegang

3.1 Slechts een geldige zwemkaart geeft toegang tot het evenement.

4. Beeld – en/of geluidsopnamen

4.1 Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zicht te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten. De gemaakte beelden en opnamen worden enkel op onze website en sociale mediapagina’s. gebruikt. Via onze social media kan men ook deze beelden en opnamen bereiken.

HUISREGLEMENT ZWEMBAD

  • Houd u aan de aanwijzingen van de organisatie.
  • U betreedt het zwembad en het omliggende terrein geheel op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging of het kwijtraken van persoonlijke eigendommen als gevolg van uw bezoek.
  • Alle geldende regels van het Boschbad zijn ook tijdens de Zwem4daagse van kracht.