Privacyverklaring

Gepubliceerd:

30 april 2018

Laatste wijziging:

14 december 2022

Stichting De Apeldoornse Zwem4daagse (hierna de Apeldoornse Zwem4daagse) respecteert de privacy van de bezoekers aan haar website (verder genoemd ‘de website’). Zorgvuldige omgang met uw gegevens staat centraal bij een bezoek aan de website en het gebruik van interactieve diensten. De Apeldoornse Zwem4daagse houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, waaronder de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt aan het opslaan en gebruiken van persoonsgegevens.

De Apeldoornse Zwem4daagse gebruikt persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van de website alleen voor de doeleinden zoals die in deze privacyverklaring zijn omschreven. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor de omgang met persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Gebruik persoonsgegevens

De Apeldoornse Zwem4daagse gebruikt door u verstrekte persoonsgegevens voor het leerlingvolgsysteem, voor de afhandeling van bestellingen via de website en om contact met u te onderhouden. Wanneer u zich, of uw kind, aanmeldt voor  de Apeldoornse Zwem4daagse, kan uw e-mailadres worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het samenstellen van een persoonlijke e-mail.

Cookies

Om de toegankelijkheid van de website te optimaliseren, wordt op de website gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat tijdelijk lokaal wordt opgeslagen door uw browser. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

Een aantal van de cookies wordt inactief gemaakt als u uw browser sluit (‘sessie-cookies’). Een aantal blijft actief (‘persistent cookies’). Zo kunnen bijvoorbeeld bij een volgend bezoek uw voorkeuren zichtbaar blijven. Er is ook een onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies.

Functionele cookies helpen de gebruiker tijdens acties op de website, zoals het invullen van een formulier. Niet-functionele cookies heeft de gebruiker niet nodig om de website te bezoeken, maar worden bijvoorbeeld gebruikt om te meten hoe mensen de website gebruiken.

De website maakt gebruik van de volgende cookies:

Deze cookies worden door het Amerikaanse bedrijf Facebook geplaatst en door de Apeldoornse Zwem4daagse gebruikt ten behoeve van het automatisch doorzetten van de Facebookberichten naar onze site en voor het fotoalbum. Deze cookies zijn niet-functioneel voor sitebezoekers.

U kunt cookies bekijken en verwijderen via uw browser. Klik daarvoor in de menubalk op ‘Extra’ en dan op ‘Internetopties’ (Internet Explorer) of op ‘Extra’ en dan op ‘Opties’ (Mozilla Firefox). Voor andere browsers kunt u kijken bij ‘Help’.

Bescherming persoonsgegevens

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik hanteert de Apeldoornse Zwem4daagse passende beveiligingsprocedures.

De Apeldoornse Zwem4daagse bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

Gegevens verstrekken aan derden

De Apeldoornse Zwem4daagse zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

Verantwoordelijkheid links naar derden

De website kan links naar websites van derden bevatten. De Apeldoornse Zwem4daagse is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Uw rechten

U hebt het recht de Apeldoornse Zwem4daagse te vragen welke persoonsgegevens zij van u heeft opgeslagen en gebruikt. U kunt uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen, kijk hiervoor bij Contact. De Apeldoornse Zwem4daagse zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u De Apeldoornse Zwem4daagse verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal De Apeldoornse Zwem4daagse in ieder geval binnen vier weken reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door de Apeldoornse Zwem4daagse te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van de Apeldoornse Zwem4daagse ten aanzien van de website dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier aan de Apeldoornse Zwem4daagse.