Veiligheid

De Zwem4daagse is een leuk feestje en dat moet ook zo blijven. Er geldt daarom een aantal regels.

  • Iedere deelnemers is minimaal in het bezit van diploma A.
  • Reddingsbrigade Apeldoorn houdt toezicht op de zwemmers. Mocht de Reddingsbrigade van mening zijn dat de zwemveiligheid, ondanks het hebben van een diploma A, in gevaar is, dan kan zij een zwemmer uit het water halen. Dit besluit wordt niet teruggedraaid door de organisatie.
  • Het gebruik van drijfmiddelen en flippers is niet toegestaan.
  • Iedere deelnemer houdt zich aan de huisregels van het Boschbad.
  • Tijdens de Zwem4daagse is er EHBO aanwezig.