Belangrijke data 2023

Wat leuk dat jouw school meezwemt met de Zwem4daagse. Voor 2023 zijn de volgende data van belang.

Januari/mei Periode voor scholen voor het stellen van vragen of om deelname aan te melden
Maart/april/mei Scholen inventariseren deelnemers
31 mei Deadline aanmelden scholen en doorgeven aantal deelnemers (LET OP: deelname is definitief na het overmaken van het inschrijfgeld.)
12 juni Deadline kaarten afleveren bij de scholen
12 juni-25 juni Door school uitdelen kaarten aan deelnemers
26 juni-30 juni Zwem4daagse!