Belangrijke data 2024

Wat leuk dat jouw school meezwemt met de Zwem4daagse. Voor 2024 zijn de volgende data van belang.

Januari/mei Periode voor scholen voor het stellen van vragen of om deelname aan te melden
Maart/april/mei Scholen inventariseren deelnemers
31 mei Deadline aanmelden scholen en doorgeven aantal deelnemers (LET OP: deelname is definitief na het overmaken van het inschrijfgeld.)
15 juni Deadline kaarten afleveren bij de scholen
15 juni-1 juli Door school uitdelen kaarten aan deelnemers
1 juli – 5 juli Zwem4daagse!