Verslag 2010

Verslag 2010

De 39 ste zwem4daagse is weer succesvol afgesloten met dank aan de sponsoren en alle vrijwilligers die zich weer voor meer dan honderd procent hebben ingezet

Ondanks het wk voetbal was er toch nog een behoorlijke aanloop van zwemmers die vol goede moed hun baantjes hebben gezwommen en een medaille in ontvangst hebben genomen

De oliebollen,bloemen,koek en zopie en het ijs was ook weer een succes.

Er kon ook weer gedoken worden met duik apparatuur onder begeleiding van duik instrukteurs dit was ook dit jaar weer een succes

Ook dit jaar is de zwem4daagse weer opgefleurd door muziek van de percussieband
Ma marafanyi, City of Apeldoorn pipes en drums band en verder was er elke dag muziek op het terras

Tot ziens in ons jubileum jaar 2011.